36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale szkołą przygotowującą się do przeprowadzania matury międzynarodowej

Zespół ds. Matury Międzynarodowej.jpg,
Matura międzynarodowa (1).png,

Procesy globalne zachodzące w skali świata, także w obszarze edukacji, prowadzą do zmian w zakresie funkcjonowania polskich szkół, nie wyłączając tych na Podkarpaciu. Są nie tyle przyczyną, co bodźcem do kreowania nowej, lepszej rzeczywistości dydaktycznej, odpowiadającej wyzwaniom współczesności i oczekiwaniom młodzieży. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale (LOB), umiejętnie wpisuje się w ten trend, rokrocznie doskonaląc ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów. By zadośćuczynić wiodącym trendom, nieznajdującym zaspokojenia w regionie, Liceum w Boguchwale podjęło proces wdrażania programu matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) – systemu nauczania i egzaminowania stosowanego na całym świecie w coraz szerszym wymiarze.

Nauczyciele Liceum, już od dwóch lat, opracowują dokumentację i przygotowują niezbędne procedury. Zespół przewidziany do pracy w ramach matury międzynarodowej zrealizował certyfikowane kursy przedmiotowe, sama zaś szkoła przeszła pozytywnie ocenę konsultanta zewnętrznego. Obecnie społeczność Liceum oczekuje na przyjazd i ostateczną ocenę komisji weryfikacyjnej (wizyta zaplanowana na marzec 2020 r.)

Liceum ubiega się o miano IB WORLD SCHOOL. Wszystkie szkoły w programie matury międzynarodowej charakteryzuje wspólna filozofia – zobowiązanie do zapewnienia międzynarodowego nauczania o wysokiej jakości. Za nami dopiero pierwszy, ale ważny odcinek drogi – podkreśla koordynator IB w LOB, Pani Zofia Machnicka. Gdybyśmy zrealizowali stawiany sobie dziś cel - możliwość zdawania przez naszych uczniów matury międzynarodowej, byłoby to duże osiągnięcie motywujące ich na przyszłość. Otwierające im perspektywę kształcenia na wszystkich uczelniach w Europie i na świecie.

To duże wyzwanie dla Szkoły, a zarazem ogromna, dodatkowa praca do wykonania dla nauczycieli – dodaje dr Michał Figura, dyrektor Liceum. Realizowany projekt jest naturalnym przedłużeniem tego co już od lat oferujemy w formie edukacji bilingualnej i towarzyszącej jej filozofii nauczania przedmiotów rozszerzonych. Weszliśmy na tę ścieżkę z myślą o przyszłości, nie tej najbliższej, ale o tej widzianej w szerszym horyzoncie czasowym. Mamy na uwadze nieustanny rozwój Liceum, ale nade wszystko przyszłość naszych uczniów.

Więcej na temat wdrażania matury międzynarodowej w LOB na stronie internetowej szkoły: www.liceum.boguchwala.pl

źródło i foto: LOB Boguchwała

na zdjęciu: Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za proces implementacji IB Diploma Programme w Liceum w Boguchwale.

Liczba odsłon: 1698
  • Data aktualizacji: 2023-05-29 20:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 130 114