36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

10 lat temu Boguchwała odzyskała prawa miejskie

Akt Nadania.jpg,

1 stycznia 2008 roku, po 236 latach, Boguchwała odzyskała prawa miejskie. Dziesiątą rocznicę tego wydarzenia mieszkańcy świętowali podczas tegorocznego Sylwestra w Boguchwale.

Boguchwała prawa miejskie posiadała już w latach 1728-1772. W połowie XVII wieku wieś Piotraszówkę przejęli Ustrzyccy, po nich Urbańscy, a następnie Lubomirscy. Teodor Lubomirski, po śmierci starszego brata Franciszka, otrzymał w 1721 roku rozlegle dobra łańcuckie, a drogą kupna stopniowo nabył duży kompleks dóbr z ośrodkiem w Piotraszówce (1724 rok), gdzie zaplanował utworzenie kolejnego gniazda rodowego.

Według przekazów w życiu magnata dosyć nieoczekiwanie nastąpiła zdecydowana zmiana, w ramach której książę wybudował trzy świątynie. Dzięki temu powstały kościoły w Zabierzowie i Zgłobniu, a ostatni w Piotraszówce. Kończąc budowę fundator padł na kolana i z wielką ulgą i radością wypowiedział słowa: „Bogu dzięki”. Postawa Lubomirskiego bardzo wzruszyła jej mieszkańców. Od tej pory Piotraszówkę coraz częściej nazywano "Bożachwała".

Nazwa Boguchwała została urzędowo nadana i zatwierdzona przez króla Augusta II Mocnego w 1728 roku. Władca ten nadał Boguchwale prawa miejskie IV kategorii wraz z możliwością organizowania jarmarków. Książę Lubomirski z posiadanych majętności, w skład których wchodziła Boguchwała, Lutoryż, Zgłobień, Błędowa, Nosówka, Wola Zgłobieńska, starał się z nich uczynić organizm konkurencyjny dla Rzeszowa. Z jego inicjatywy w latach 1725-1729 na bazie murów stojącego ówcześnie dworu wybudowano okazały pałac wzorowany na rezydencji wilanowskiej oraz nowy rokokowy kościół i plebanię. Po śmierci Teodora w 1745 roku majątek odziedziczył jego syn Kasper, który w 1763 roku sprzedał Boguchwałę generałowi wojsk koronnych Pawłowi Starzyńskiemu. Niestety, w ramach I rozbioru Polski w 1772 roku, władze austriackie królewską decyzję unieważniły, odbierając Boguchwale prawa miejskie.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 roku, 1 stycznia 2008 roku Boguchwała na nowo uzyskała prawa miejskie, stając się 892 miastem na mapie Polski. Warunkiem uzyskania praw miejskich było zamieszkiwanie miejscowości przez co najmniej 3 000 mieszkańców. Ponadto 2/3 mieszkańców przyszłego miasta musiało pracować poza rolnictwem, a miejscowość musiała mieć charakter miejsko-usługowy. Boguchwała spełniła te warunki z naddatkiem - cechy funkcjonalno-przestrzenne wykazywały jej miejski charakter, była zamieszkiwana przez 5535 osób, z czego 90% utrzymywała się z działalności pozarolniczej. Dodatkowo mieszkańcy zarówno Boguchwały, jak i gminy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem Boguchwale statusu miasta.

W bieżącym roku zaplanowano wiele wydarzeń związanych z obchodami 10-lecia odzyskania praw miejskich na czele z Dniami Boguchwały 2018. Zaplanowano także wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej www.boguchwala.pl.

Liczba odsłon: 3482
  • Data aktualizacji: 2022-12-08 07:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 18 184 676