36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych

plakat-page-001 (2).jpg,

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza zaprasza do udziału w projekcie "Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego:

  • jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub
  • jest osobą w wieku 50 lat i więcej,
  • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),
  • jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,
  • nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

Informacji udziela Biuro Projektu:

Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów
tel/faks 17 857 71 00, e-mail: pakk@pap.rzeszow.pl

Liczba odsłon: 736
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 421