36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała

WFOSiGW (2).jpg,

Informacja - pełne rozliczenie zadania pn. "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała"

Gmina Boguchwała zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową dotacyjną nr 392/2015/OZ/R/DA na dofinansowanie przez fundusz zadanie "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała w roku 2015" wydatkowała na realizację zadania 32 715,60 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  • środki NFOŚiGW - dotacja - 16 357,80 zł
  • środki WFOŚiGW - dotacja - 11 450,46 zł
  • środki własne - dotacja - 4 907,34 zł
  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 009 281