36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

XV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

RM (6).jpg,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515) zwołuje XV Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 22 października 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wprowadzenia zmian w budżecie,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Uchylenia uchwały Nr XIII.158.2015 z dnia 24 września 2015 roku,
 4. Wspólnej realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19",
 5. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Boguchwale,
 6. Zamiany nieruchomości położonych w Niechobrzu,
 7. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Mogielnicy,
 8. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
 9. Kierunków działania Burmistrza.

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o poziomie edukacji na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.
IV. Informacja merytoryczna i finansowa na temat funkcjonowania w okresie letnim basenów w Boguchwale.
V. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
VI. Zapytania i wolne wnioski radnych.
VII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 009 340