36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Badania usług komunikacyjnych w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Informacja.jpg,

Szanowni Mieszkańcy,

W dniach 14 listopada - 20 grudnia br. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., w ramach Projektu pn. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego w porozumieniu Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn) realizować będzie:

"Badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w wyborze środka transportu"

oraz

"Badania i pomiary potoków pasażerskich na liniach kolejowych i autobusowych funkcjonujących na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz ocena (przez pasażerów) jakości usług przewozowych"

Badania te mają na celu zebranie Państwa opinii dotyczących funkcjonowania zbiorowej komunikacji publicznej na terenie obszaru oraz związanych z nią propozycji i oczekiwań. Ankieterzy obecni będą w pojazdach komunikacji publicznej oraz odwiedzą wybrane gospodarstwa domowe. Każdy ankieter posiadać będzie stosowne zaświadczenie upoważniające go do realizacji badania.

Uprzejmie prosimy o życzliwość i udział w badaniu. Informujemy jednocześnie, że Państwa odpowiedzi są chronione tajemnicą badawczą, zaś wszystkie kwestionariusze, zgodnie z międzynarodowymi standardami są anonimowe.

Uprzejmie dziękujemy za udział w badaniu,
Partnerzy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego


  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 847