36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Baseny w Boguchwale

ZMODERNIZOWANE BASENY OTWARTE ZAPRASZAJĄ

Najlepszy sposób na ochłodę w gorący dzień? Skorzystać z oferty boguchwalskich basenów! Do Państwa dyspozycji będą dwa baseny:

 • duży rekreacyjny o powierzchni lustra wody 355 m², wyposażony w różnego typu atrakcje tj.: grzybek wodny, masaż karku, kanał sztucznej rzeki, punkty masażu, siatka do wspinaczki, gejzer powietrzny. Z dużym basenem powiązane są 2 zjeżdżalnie: rurowa i równoległa (rodzinna).
 • brodzik dla dzieci o powierzchni wody 53,98 m² z wyposażeniem: dzwonek wodny z mocowaniem, maszt żaglowca z żaglem i zjeżdżalnią.

W sąsiedztwie mniejszego basenu znajduje się plac zabaw.

Godziny otwarcia:

 • zamknięte

Dane teleadresowe:

 • ul. Kolejowa 15C, 36-040 Boguchwała

Administrator kompleksu:

Urząd Miejski w Boguchwale
Referat Infrastruktury
tel. tel. 17 87 55 259

Dojazd:

Komunikacja:

 • MKS 223 - przystanek Boguchwała ul. Kolejowa Dworzec PKP
 • MKS 203 - Przystanek Boguchwała Urząd Gminy
 • MKS 233 - Przystanek Boguchwała Urząd Gminy
 • Szynobus Przewozy Regionalne - Rzeszów Główny - Jasło / Rzeszów Główny - Boguchwała

TYMCZASOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENÓW W BOGUCHWALE UL. KOLEJOWA 15 C
                                                                        
Z dniem 1 lipca 2020 r. na Kompleksie Basenów w Boguchwale wprowadza się dodatkowe postanowienia:

 1. W związku z działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi na ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2, liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 500.
 2. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren Kompleksu Basenów (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 3. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
 4. Osobom oczekującym w kolejce do kasy zaleca się zakrywanie ust i nosa.
 5. Sprzedaż biletów odbywać się będzie wyłącznie w KASIE obiektu.
 6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 7. Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie Kompleksu Basenów.
 8. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 9. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
 10. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki).
 11. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcję, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 12. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.
 13. Nie należy korzystać z Basenów w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 14. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.

Komunikat o stanie sanitarnym

W związku z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 dotyczącego wymagań wody na pływalniach i sposobu jej kontroli informujmy w jaki sposób realizujemy   powyższe rozporządzenie:

 1. Wyniki analiz laboratoryjnych umieszczamy na naszej stronie internetowej oraz zgodnie z rozporządzeniem wyniki w ciągu 24 godz. przesyłamy do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Pracownicy obsługi technicznej codziennie w godz. 09:00, 12:00, 16:00 i 19:00 dokonują na poszczególnych basenach pomiarów fizykochemicznych wody.
 3. Razy w miesiącu woda basenowa jest pobierana do badań przez laboratorium zewnętrzne mające akredytacje Ministerstwa Zdrowia, które wykonuje analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne . Wyniki są przesyłane do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. Niezależnie od powyższych kontroli woda badana jest również przez Powiatową Inspekcję Sanitarną.
 5. Nadzór nad jakością wody sprawują pracownicy GOKOM Infrastruktura sp. z o.o. z siedziba w Boguchwale, a uzdatnianie wody realizowane  jest automatycznie przez system dozowników.

Jakość wody na basenie w Boguchwale jest zgodna z normami  dzięki specjalistycznym urządzeniom dozowania oraz wspomagającym preparatom  zwalczającym  bakterie, algi, glony i grzyby.

 • Data aktualizacji: 2020-10-01 15:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 410 658