Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 15:45:33

OZE - instalacje fotowoltaiczne

UWAGA! NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY PROJEKTU "WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE ROF - PROJEKT PARASOLOWY"

Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl


Zmiany w regulaminie naboru wniosków

29 sierpnia 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął kolejną zmianę Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy". Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie. Pojawił się również nowy załącznik - 10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/7576-oze-instalacje-fotowoltaiczne.html oraz: