Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-20 20:30:15

Rodzina 500 plus

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus". Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko jest niezależnie od dochodu.

Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego:


Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2, I piętro, pokój nr 1.07 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą:

Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku - instrukcja [kliknij]

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny, a także wniosku o świadczenie wychowawcze - instrukcja [kliknij]

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby - instrukcja [kliknij]

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków. Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków - to zadanie gminy, do której wniosek został złożony - instrukcja [kliknij]Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach jednocześnie. Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje zagranicą świadczenie o podobnym charakterze.