Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-21 17:10:32

Inwestycje

Modernizacja infrastruktury wodociągowej

W 2013 roku zakończyły się prace związane z realizacją dużego projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała. Projekt realizowała gminna spółka GOKOM, a wykonawcą robót była firma Inżynieria Rzeszów S.A. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 8 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez władze spółki GOKOM środków pomocowych z Unii Europejskiej, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 70% wartości inwestycji. Wkład własny w wysokości 3,55 mln zł zabezpieczony został przez spółkę GOKOM we współpracy z samorządem gminnym.

Poprzez realizację projektu istnieje możliwość wprowadzania do sieci większej ilości wody. Zamontowanie na SUW w Lutotyżu, zbiornikach i pompowniach wody agregatów prądotwórczych, zwiększyło niezawodność dostawy wody do odbiorców, eliminując przerwy związane z brakiem energii elektrycznej. Ponadto poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej połączono działające dotychczas oddzielne sieci w jedną zintegrowaną całość, tworząc bezpieczny system.

Zakres inwestycji:

I. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Lutoryżu - zwiększenie wydajności ujęcia z 60m3/h do 120m3/h.
II. Budowa zbiornika o pojemności 1000 m3 położonego na terenie SUW Lutoryż.
III. Budowie zbiornika o pojemności 500 m3 położonego przy SUW Niechobrz.
IV. Przebudowa pompowni sieciowych:

V. Budowie i modernizacji sieci wodociągowych:


FUNKCJONOWANIE

SUW Lutoryż

  

  

  

  

SUW Niechobrz

  

  

SUW Racławówka Księży Las

  

  

Pompownie Mogielnica

  

  


OTWARCIE

2013.10.29

 

 


REALIZACJA

2013.04.11

 

  

2012.12.11

 

 

2012.10.17