Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-28 03:05:08

Ochrona środowiska

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

MATERIAŁY INFORMACYJNE: Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boguchwała w 2018 roku.

  

ULOTKA W WERSJI PDF [POBIERZ]


DEKLARACJA:

KONTO: Do obsługi zobowiązań mieszkańców i firm z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, wprowadzono nowy rachunek bankowy Gminy Boguchwała. Rachunek służy WYŁĄCZNIE do regulowania tej opłaty. Prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

Numer rachunku: 08 9163 0009 2001 0000 0039 0153

KALENDARZE WYWOZU ODPADÓW:


DODATKOWE INFORMACJE: Firma odbierająca odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguchwała - konsorcjum firm:

Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boguchwała:

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Boguchwała:

zmieszanych odpadów komunalnych:

odpadów zielonych:

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: