Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 05:22:10

Zamówienia publiczne

Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność ŚDS - dostawa wyposażenia

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dostawa wyposażenia.

Link: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10339.html