Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 19:28:10

Zamówienia publiczne

Przebudowa ulicy Kolejowej w Boguchwale. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Kolejowej

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Przebudowa ulicy Kolejowej w Boguchwale. Zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Kolejowej w Boguchwale w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

LINK: www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10270.html