Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-27 05:34:53

Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu i wyposażenia do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury RAZEM w Niechobrzu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF.

LINK: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10242.html