Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-25 03:10:55

Zamówienia publiczne

Przyłączenie do sieci internetowej oraz dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie o zamówieniu: Przyłączenie do sieci internetowej oraz dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Boguchwała w ramach utrzymania trwałości projektu Wyrównywanie szans mieszkańców gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

LINK: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10103.html