Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-24 18:38:47

Zamówienia publiczne

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność ŚDS - dostawa wyposażenia

Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dostawa wyposażenia.

LINK: www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10060.html