Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-27 06:28:21

Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

LINK: www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10046.html