Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 04:01:13

Zamówienia publiczne

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2018-2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2018-2019 polegająca na sprzedaży i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów gminy Boguchwała.

LINK: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9912.html