Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 19:20:34

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce"

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Nosówce".

Link: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9871.html