Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-28 03:08:27

Zamówienia publiczne

Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boguchwała do szkół specjalnych i szkół integracyjnych

Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała ul. Doktora Tkaczowa 134, zaprasza do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na "Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boguchwała do szkół specjalnych i klas integracyjnych w roku szkolnym 2015/2016".

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, pok. 26, dnia 11.08.2017 r. o godz. 09:30.