Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 16:02:24

Zamówienia publiczne

Przetarg na sprzedaż działki w Boguchwale

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1624/114 wraz z udziałem 1/4 w działce nr 1624/115 w Boguchwale, położonych w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Boguchwała.

Adres strony: bip.boguchwala.pl/18077,18079/18079/art37162.html