Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 15:37:09

Zamówienia publiczne

Przebudowa budynku dworca PKP w Boguchwale z przyległym otoczeniem

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa budynku dworca PKP w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9562.html