Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 23:20:15

Zamówienia publiczne

Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale z przyległym otoczeniem

Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

Link do ogłoszenia: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9533.html