Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 10:43:04

Zamówienia publiczne

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży:

działka nr 2230/1 w Niechobrzu - http://bip.boguchwala.pl/18077,18079/18079/art36771.html

działka nr 2230/2 w Niechobrzu - http://bip.boguchwala.pl/18077,18079/18079/art36769.html

działka nr 959/6 w Niechobrzu - http://bip.boguchwala.pl/18077,18079/18079/art36770.html

działka nr 979/3 w Boguchwale - http://bip.boguchwala.pl/18077,18079/18079/art36764.html