Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 23:25:06

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - dostarczenie wyposażenia do świetlic w Gminie Boguchwała

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Dostarczenie wyposażenia do świetlic w Gminie Boguchwała.

Dostarczenie wyposażenia do świetlic w gminie Boguchwała zgodnie z załączonym zapotrzebowaniem ujętym w zestawieniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt dostarczenia wyposażenia, które pokrywa Wykonawca. Nie dopuszcza się zamówienia częściowego.