Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-21 08:54:15

Zamówienia publiczne

Dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych

Zapytanie ofertowe na dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".