Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-28 03:26:47

Zamówienia publiczne

Zakup urządzeń i wyposażenia do utrzymania zieleni na boiskach piłkarskich

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do utrzymania zieleni, w ramach zadania pod nazwą Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach: Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8808.html