Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 19:26:39

Zamówienia publiczne

Przebudowa dróg gminnych w Kielanówce i Racławówce

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 108165R i 108464R w Kielanówce i Racławówce wraz z remontem odcinka drogi gminnej 108165R w Kielanówce.

Treść ogłoszenia: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8618.html