Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-25 20:31:30

Zamówienia publiczne

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla Przedszkola.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8420.html