Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-27 05:34:27

Zamówienia publiczne

Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia wraz z remontem zaplecza - przebudowa stadionów

Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza - przebudowa stadionów.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8120.html