Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 19:54:58

Zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy na działce nr 168/2, 170/1, 171, 192/1, 1171/1 Gmina Boguchwała w ramach zamierzenia "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowości Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza".

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8029.html