Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-27 05:38:03

Zamówienia publiczne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała

Zadanie 1 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała w latach 2016-2017"

Zadanie 2 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie wielolokalowym znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała w latach 2016-2017"

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7969.html