Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-27 14:02:45

Zamówienia publiczne

Zakup energii elektrycznej w 2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej w 2016 roku na potrzeby: 1. Energii oświetlenia ulic i miejsc publicznych gminy Boguchwała, 2. Energii elektrycznej w Miejskim Zarządzie Dróg i Nieruchomości Komunalnych, 3. Energii elektrycznej w obiektach GO-KOM w Boguchwale, 4. Energii elektrycznej w obiektach Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, 5. Energii elektrycznej w obiektach szkolnych gminy Boguchwała.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7863.html