Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-27 13:54:38

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, objętej SSE

Burmistrz Boguchwały ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwale, stanowiących własność Gminy Boguchwała, w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Boguchwała.

www.bip.boguchwala.pl/18077,18079/18079/art30738.html