Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 03:55:30

Zamówienia publiczne

Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zarzeczu

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zarzeczu.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7768.html