Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-25 02:53:09

Zamówienia publiczne

Przebudowa budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek dziecięcy w Nosówce

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Przebudowa budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek dziecięcy w Nosówce.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7722.html