Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-21 17:10:23

Zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia na terenie gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: Budowa oświetlenia na terenie gminy Boguchwała: 1. Oświetlenie drogi lokalnej Zapłocie-Pólnoc w Woli Zgłobieńskiej - II etap 2. Oświetlenie drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej 3. Oświetlenie drogi lokalnej bocznej ul. DoktoraTkaczowa w Boguchwale - III etap 4. Oświetlenie drogi gminnej w Nosówce 5. Oświetlenie drogi lokalnej w Mogielnicy 6. Oświetlenie drogi powiatowej na dz. ewid. 1004/1 w miejscowości Zgłobień.

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7708.html