Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-20 23:35:30

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - kolonie letnie [WYNIKI]

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia oferenta do realizacji zamówienia "Zorganizowanie kolonii letnich dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" została wyłoniona oferta:

Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu oraz za złożenie ofert.