Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 21:33:39

Zamówienia publiczne

Budowa chodnika w miejscowości Racławówka

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 9+280 do 10+830 w miejscowości Racławówka w ramach projektu pn. Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1388R Trzciana - Nosówka - Zwięczyca w miejscowości Racławówka.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7493.html