Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 21:27:46

Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Przetarg publiczny nieograniczony na oddanie w dzierżawę oraz  pełnienie funkcji operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i innych urządzeń z nią związanych, stanowiących własność Gminy Boguchwała (ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała), połączonych z systemem sieci wodociągowej należącej do Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale oraz systemem sieci kanalizacyjnej należącym do Gminy Boguchwała będącej w dzierżawie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.

http://www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7213.html