Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-27 05:38:13

Zamówienia publiczne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadań:

Zadanie 1: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym, znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w 2015 roku".

Zadanie 2: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie wielolokalowym, znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w 2015 roku".

http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art6965.html