Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 04:04:41

Zamówienia publiczne

Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w Lutoryżu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w Lutoryżu gmina Boguchwała - stan surowy zamknięty".

http://bip.boguchwala.pl/15265,19738/19738/art6949.html