Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-18 14:06:38

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem Nr 180.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku, przyznał dotację na realizację zadań publicznych objętych postępowaniem konkursowym: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej"