Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-18 13:34:19

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 126.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2019r. poprzez tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia w różnych dyscyplinach sportu