Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-26 03:19:45

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży

Burmistrz  Boguchwały, Zarządzeniem nr 128.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku, przyznał dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży w 2018 roku:

  1. Zadanie publiczne pn. "Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej jako odpowiedniej formy wychowawczej podczas rozwoju młodego człowieka" - Zakładowy Klub Sportowy Izolator Boguchwała otrzymuje dotację w formie wsparcia w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące)
  2. Zadanie publiczne pn. "Akademia Jeździecka - zajęcia z powożenia" - Klub Jeździecki Kresy z Racławówki otrzymuje dotację w formie wsparcia w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące)