Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-21 01:16:47

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Zmiana w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi do lat 3

Burmistrz Boguchwały ogłasza zmianę w treści ogłoszenia ootwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w miejscowości Boguchwała i Nosówka.