Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2021-01-18 13:53:45

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 71.2018 z dnia 28 maja 2018 roku, przyznał dotację Stowarzyszeniu Sportowo-Turystycznemu Lubcza na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 pn. "Organizacja VIII wyścigu rowerowego MTB 2018 - kolarskiego wyścigu szosowego Boguchwała 2018 - III biegu boguchwalska Dycha 2018 oraz organizacja amatorskich rozgrywek w siatkówce w 2018 r.".

Na realizację zadania wymienionego przeznacza się kwotę w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).