Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-21 01:30:16

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 231/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego pn. "Gminne Spotkanie Wigilijne" Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).