Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-03 16:18:03

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 216.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, przyznał dotację na realizację zadania publicznego Gminy Boguchwała polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w miejscowości Racławówka w latach 2017-2021: