Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-03 14:32:52

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 146/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, przyznał Towarzystwu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "RoboCode - młody kreator".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).